Skriv riktig informasjon på parkeringsskiltene dine

14. august 2023

Når du planlegger og utformer parkeringsskilt for din bedrift, er det viktig å sørge for at all informasjonen som vises på skiltene er riktig og klar. Parkeringsskilt brukes for å lede og gi besøkende informasjon om hvor de kan parkere. De kan også gi beskjed om områder hvor det er forbudt å parkere eller reservert for spesielle formål, som funksjonshemmede eller beboere i et borettslag. Finn parkeringsskilt på nett her.

Riktig informasjon

Først og fremst, vær sikker på at informasjonen du viser på parkeringsskiltene dine er oppdatert og nøyaktig. Hvis du har for eksempel reservert parkeringsplasser for besøkende, må du sørge for at det er klart definert hvem som er besøkende, og eventuelt hvor lenge besøkende har anledning til å parkere der. Vær nøye med informasjonen du legger på skiltene, for å unngå forvirring og misforståelser.

Skiltstørrelse og farge

Parkeringsskilt bør være lett synlige og lesbare, og dette krever at du tar hensyn til størrelse og farge. For små skilter kan være tette og ulesbare, for store skilt kan ha en omvendt effekt hvor de blir for overveldende. Vær også oppmerksom på at visse farger fungerer bedre for ulike formål, for eksempel blå for parkering og rød for parkering forbudt.

Plassering av parkeringsskilt

En annen viktig faktor å ta i betraktning er plasseringen av skiltene. Plasser skiltene på steder hvor de er lett synlige og forståelige for besøkende. Det er ingen vits med et parkeringsskilt som er plassert langt fra inngangen fordi besøkende kanskje ikke klarer å finne skiltet, og i stedet risikerer å gjøre feil når det gjelder hvor man kan parkere.

Vedlikehold av skiltene

Til slutt, ikke glem at det også trenger vedlikehold. Riper, falmede farger, eller rust kan føre til at skiltene blir uleselige, noe som kan føre til uoversiktlig parkering og misforståelser. Det kan lønne seg å regelmessig sjekke alle parkeringsskilt for og å opprettholde skiltene etter behov.

Det kan være en nødvendig del av enhver bedrifts infrastruktur for å gi besøkende muligheten til å parkere på en trygg og klar måte. Men for å sikre en positiv brukeropplevelse er det viktig at parkeringsskiltene er store nok, riktige farger, plassert på riktig sted og jevnlig vedlikeholdt. Ta kontakt med en profesjonell selskap eller en leverandør av det for å sørge for at dine parkeringsskilt er oppdatert og tydelig – det vil minne om profesjonalitet og legge til rette for en problemfri opplevelse for besøkende dine.